4 november 2018

Troostvol requiemconcert Fauré

Zondag na Allerheiligen en Allerzielen, 4 november, geeft het Schiedams Projectkoor o.l.v. Bas van Houte het jaarlijkse Requiem-concert.

Kaars aansteken

Dit jaar klinkt naast het Requiem van Gabriël Fauré, het bekende ‘Cantique de Jean Racine’ en deel 1 en 4 van het Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. Solisten zijn de sopraan Mariët Kaasschieter en de bas Johannes Vermeer. Stadsorganist Arjen Leistra zorgt voor de orgelbegeleiding

Na afloop van het concert is het mogelijk om een kaars aan te steken voor een dierbare overledene. Onder het genot van een goed glas wijn, koffie, thee of fris is er ook gelegenheid om na te praten.

Toegangskaarten

Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij het I-Punt in De Waag aan de Lange Kerkstraat 39 en bij het Schiedams Boekhuis aan de Hoogstraat 106. Vanwege de te verwachten grote belangstelling is het raadzaam toegangskaarten van tevoren te kopen of te reserveren via requiemschiedam@gmail.com

Allerzielen

Allerzielen is een gedenkdag uit de westerse rooms-katholieke traditie. Het wordt in 2018 gevierd op 4 november, de dag na Allerheiligen, waarmee deze dag nauw verbonden is. Met Allerzielen worden de overledenen herdacht en wordt een requiemmis opgedragen.

De nabestaanden plaatsen bloemen op het graf. In veel parochies is het gebruikelijk dat voor een begraven parochiaan een kruisje wordt opgehangen met daarop de naam van de overledene. Op de eerstvolgende Allerzielen komt de familie van de overledene naar de mis om het kruisje in ontvangst te nemen.

Allerzielen is een dag om speciaal te bidden voor alle zielen die nog niet in de hemel zijn, maar in het vagevuur. Allerzielen stamt uit de benedictijner kloostertraditie van Cluny, waar Odilo van Cluny het in 998 voor het eerst liet vieren. In de 13e eeuw kreeg het de naam Allerzielen.