26 mei 2019 - 23 juni 2019

in beweging

In de expositieruimte worden tot en met 23 juni werken van 7 beeldend kunstenaars getoond waarin beweging centraal staat. Beweging van de bezoeker, beweging van het werk, de illusie van beweging en daadwerkelijke beweging.

Sinds stichting Kunstwerkt in Ruimte in Beweging exposeert zijn het contact en de ideeën gegroeid. Ondanks het feit dat de beeldende kunstwereld een andere is dan de danswereld gaan we voor deze tentoonstelling tóch, voor het eerst, écht samenwerken.

Kunstenaars

  • Aldo Hoeben - Interactie tussen kunst en publiek
  • Walter Brokx - Bewegend beeld
  • SAGE - Op de grens van taal en beeld, waarbij soms het beeld en soms de taal het voortouw neemt
  • Nico Parlevliet - Verandering, beweging en het speelse, toevallige element daarin
  • Michiel van Bakel - Menselijke waarneming, tijd, desoriëntatie en instabiliteit
  • Diederik Klomberg - Menselijke perceptie en hoe je die kan beïnvloeden
  • Rob van der Ven -  De mens of eigenlijk het menselijk gedrag
  • Liat Magnezy - Choreograaf
  • Federica Panariello - Danser

Finissage

Zondag 23 juni is de finissage met om 15:00 uur een uitvoering van de experimentele beeldende dansperformance. Na afloop een kunstenaars-interview onder leiding van Cilia batenburg.

Stichting KunstWerkt

Stichting KunstWerkt verenigt sinds de jaren negentig een grote groep kunstenaars uit Schiedam en omgeving. In Ruimte in Beweging organiseert StichtingKunstWerkt een tiental tentoonstellingen per jaar met daaraan gerelateerde activiteiten.

De exposities in Ruimte in Beweging zijn een ontmoetingsplaats om ideeën en inspiratie te delen, maar ook een brug van kunstenaar naar publiek.