Stichting De Schiedamse Molens

In molen De Kameel is de Stichting De Schiedamse Molens gevestigd.

Molenerfgoed Schiedam

Sinds de oprichting van de Stichting De Schiedamse Molens, in 1981, zet de stichting zich in voor het beheer en behoud van het molenerfgoed in Schiedam.

Doelstellingen van de stichting zijn: 
• De verzorging van het onderhoud aan de molens 
• Het bedrijfsklaar maken, houden en exploiteren van de Schiedamse molens 
• Het stimuleren van de belangstelling voor de Schiedamse molens 
• Het adviseren aan derden ten aanzien van de inrichting en exploitatie van molens buiten Schiedam 
• De coördinatie van alle molenactiviteiten en de beleidsvoering hiervan 

40 molens

Van de bijna 40 molens die de stad Schiedam en haar omliggend land heeft gekend waren er halverwege de 20e eeuw nog maar 5 over. Gelukkig keerde het tij in de decennia daarna en ontstond er, mede dankzij een groep actieve vrijwilligers, voor de molens weer interesse en waardering. Stichting De Schiedamse Molens is hier uit voortgekomen.