Toonkunstkoor Schiedam

Toonkunstkoor Schiedam is een sfeervol gemengd koor van zo’n 50 leden. Het zingt liederen uit het klassieke repertoire op een hoog amateurniveau.

Voor haar uitvoeringen werkt het koor doorgaans samen met professionele musici. Het werk bestaat onder andere uit Bach (o.a. Mattheus- en Johannes Passion), Britten, Fauré, Händel (Messiah), Haydn, Mozart (o.a. Requiem), Pärt (Magnificat), Purcell, Rheinberger en Schütz.

Toonkunst geeft gemiddeld zo’n 2 concerten per jaar en repeteert elke dinsdagavond in de Dorpskerk in Kethel.