NATUUR- EN MILIEU EDUCATIE CENTRUM

Polderslootdiertjes onderzoeken, vogels spotten en alles te weten komen over bijen, de imker en honing. In het polderpark Kethel ligt het Natuur- en Milieu Educatie Centrum de Harreweg. In dit centrum wordt les gegeven aan basisschoolleerlingen.

Open voor publiek

Een paar keer per jaar is het centrum voor publiek geopend en kun je het NME bezoeken, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse Midden Delflanddag.

Greenkids

Het NME biedt ook onderdak aan de kinderopvangorganisatie KomKids: Greenkids.