Woudhoek

Woudhoek is een wijk uit de jaren zeventig en tachtig met een gevarieerde woningbouw. De meeste woningen zijn eengezinswoningen. De afgelopen jaren is het aantal jongeren tussen de twaalf en achttien verdubbeld.

Het merendeel van de huishoudens bestaat uit gezinnen met veelal oudere kinderen, of waarvan de kinderen al de deur uit zijn. Door de aanwezigheid van een verzorgingshuis is het aantal 65-plussers groter dan gemiddeld in Schiedam.

Bewoners
In Woudhoek wonen 7.755 bewoners in 3.381 woningen. Een groot deel van de bevolking heeft een leeftijd tussen de 50 en 65 jaar.

Woudhoek
SCHIEDAM
website

Aanmelden