Tuindorp

De voormalige Sint Martinusschool aan de Iepenlaan in Tuindorp wordt vervangen door 18 nieuwe koopwoningen die gericht zijn op doorstroming van senioren. De huizen worden verspreid over 3  woonblokken van elk 6 woningen. Het ontwerp van de nieuwe bebouwing past bij de sfeer en in de structuur die het eigen karakter van Tuindorp kenmerkt. Er is bewust gekozen voor een bescheiden bouwhoogte van 2 verdiepingen.

Tuindorp

Tuindorp, een groen hart in de wijk, doet zijn naam eer aan. Op de daken waarop zonnepanelen worden geïnstalleerd, komt ook beplanting. Hoewel het plan al veel vergroening met zich meebrengt, wil de gemeente Schiedam de herontwikkeling benutten om extra te investeren in vergroening van de buurt. Daarom stelt het college aanvullend 50.000 euro beschikbaar. Via een nog op te starten participatietraject wordt met buurtbewoners een ontwerp uitgewerkt voor de inrichting van groen, spelen en ontspannen.

Hoewel de bestaande bebouwing wordt vervangen door nieuwbouw, blijft een vertrouwd, herkenbaar element ook in de toekomst aan de Iepenlaan zichtbaar: de oude klokkentoren neemt een prominente plek in binnen het ontwerp. De woningen komen rondom de klok te staan. Een gemeenschappelijke binnentuin verbindt de 3 woonblokken met elkaar.

2d Vastgoed B.V. en De Langen & van den Berg Vastgoed

2d Vastgoed B.V. en De Langen & van den Berg Vastgoed gaan de komende maanden samen met omwonenden aan de slag met de nadere uitwerking van het plan. De verwachting is dat met de eerste werkzaamheden eind 2021 wordt begonnen.

Voor de herontwikkeling van de voormalige school heeft het college van burgemeester en wethouders het plan ‘Tuindorp, een groen hart in de wijk’ van 2d Vastgoed B.V. en De Langen & van den Berg Vastgoed als beste beoordeeld. Met deze selectie kiest het gemeentebestuur voor een compacte, eigentijdse woningbouwontwikkeling die vertrouwd oogt en aanvoelt.

 

 

 

Tuindorp
Iepenlaan
3121 BB Schiedam

Aanmelden