SCHIEVESTE

Op één van de belangrijkste OV-knooppunten in de zuidelijke Randstad, in Schiedam, zal een grootstedelijk stuk stad verrijzen met koop- en huurwoningen met commerciële en maatschappelijke voorzieningen. 

SCHIEVESTE

Ontwikkelcombinatie Schieveste realiseert hier circa 3.000 woningen. Schieveste wordt een uitstekend ontsloten woonlocatie met een hoogwaardige en klimaat-adaptieve openbare ruimte met een goede mix aan studentenhuisvesting, betaalbare woningen, middel dure en vrije sector appartementen.

De locatie is ideaal voor mensen die in het gebied werken,- voor studenten en mensen die willen verhuizen naar een comfortabel appartement dicht bij de binnenstad en knooppunt van openbaar vervoer. 

SCHIE DISTRICT

De nieuwbouw op Schieveste maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling SchieDistrict.

SchieDistrict bestaat uit verscheidene locaties rondom het station Schiedam Centrum. De woningbouw op Schieveste draagt bij aan het versterken van het economische vestigingsklimaat voor bedrijven op de andere locaties van SchieDistrict.  

Bovendien vormt deze nieuwe wijk straks een logische entree naar het historisch centrum en maakt deze een verbinding tussen de bedrijventerreinen aan de ene kant en de binnenstad aan de andere kant. Zo zorgen de projecten binnen SchieDistrict dat iedereen in Schiedam kan leren, werken, wonen, verblijven en zich een leven lang kan ontwikkelen. 

S'DAM TIPT!

Make Your Own Gin

Make Your Own Gin

Welkom nieuwe S'dam bewoner

Welkom nieuwe S'dam bewoner

Rondvaarten Fluisterboot

Rondvaarten Fluisterboot