Hof van Aleida

De Gravin Aleidaschool wordt een duurzaam ‘titelrijk’ woonhof.

Voor de herontwikkeling van de voormalige Gravin Aleidaschool heeft het college van B&W gekozen voor het plan ‘het Hof van Aleida’. Dit plan gaat uit van de ontwikkeling van een kleinschalig, duurzaam woonhof in het hart van het Singelkwartier.

Appartementen & lofts

Met de keuze voor het plan ‘het Hof van Aleida’ van ontwikkelaar Fullhouse krijgt de Gravin Aleidaschool een nieuwe bestemming. Verspreid over het oude hoofdgebouw, de gymzaal en de later aangebouwde speel- en leerlokalen komen in totaal 15 woningen. Deze appartementen en lofts, verschillend van maat en prijs, worden zodanig opgeleverd dat kopers deze naar eigen smaak kunnen inrichten. De diverse woningtypen kennen alle een eigen titel: De Gravin, De Baron, De Hertog, De Markies en De Ridder.

Duurzaamheid, biodiversiteit & deelmobiliteit

Binnen het plan is volop aandacht voor duurzaamheid, biodiversiteit en deelmobiliteit. Zo worden oorspronkelijke elementen in ere hersteld en wordt ingezet op een energieneutraal gebouw met zonnepanelen.

Wethouder Fahid Minhas is enthousiast over het plan dat uiteindelijk als beste is beoordeeld uit diverse inzendingen. “Hoe verschillend de plannen ook waren, de kwaliteit was in alle gevallen heel hoog. Het Hof van Aleida voldeed echter het beste aan onze verwachtingen. Er wordt met oog voor historie een eigentijdse, duurzame invulling gegeven aan een gebouw waaraan menig Schiedammer levendige herinneringen heeft”, aldus Minhas.

Binnentuin

Afgezien van woningen zal herontwikkeling van de Gravin Aleidaschool ook een gemeenschappelijke binnentuin opleveren. Deze is in eerste instantie bedoeld voor bewoners van het Hof van Aleida, maar is via een achterpad ook toegankelijk voor buurtbewoners. Ook wordt onderzocht of bestaande schuttingen kunnen worden vervangen door één dichte haag. Dit zal een positief effect hebben op de sfeer en de uitstraling van de omgeving. Een andere aanpassing die hieraan bijdraagt is dat een deel van de later gebouwde bijgebouwen van de Gravin Aleidaschool wordt weggehaald. Hierdoor ontstaat meer ruimte tussen de noordgevel van het schoolgebouw en de woningen aan de Villastraat.

Kansen in de Stad

De herontwikkeling van de Gravin Aleidaschool maakt deel uit van het programma Kansen in de Stad. Dit richt zich op het stimuleren van ontwikkelingen en initiatieven die ten goede komen aan Schiedam. Hiervoor worden panden en gronden verkocht die nu nog gemeentelijk eigendom zijn, maar niet direct bijdragen aan beleidsdoelstellingen.

Vanuit verschillende invalshoeken wordt steeds het potentieel van een locatie in beeld gebracht waarna een ruimtelijk kader wordt vastgesteld. Hierbinnen kunnen ontwikkelaars plannen indienen waarna uiteindelijk het beste plan voor een locatie wordt geselecteerd. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid. Het ruimtelijk kader voor de Gravin Aleidaschool is op 18 augustus 2020 door het college van B&W vastgesteld.

Hof van Aleida
Oostsingel
3112 GC SCHIEDAM

Aanmelden