De Nieuwe Kethelpoort

De Nieuwe Kethelpoort wordt de nieuwe stadsbuurt van Schiedam, gelegen tussen het historisch hart van Schiedam en de jaren 60 uitbreidingswijk Nieuwland. Hier komt de nieuwe bezoeker of trotse bewoner vanuit de metro bovengronds. Dit is het moment om hen welkom te heten en het ‘Schiedamse’ gevoel te geven. Een modern en dynamisch gevoel van sfeervol water, monumentale pakhuizen, molens en de jeneverhistorie. Kortom De identiteit van Schiedam!

 

Goed nieuws over het enorme project De Nieuwe Kethelpoort dat in Nieuwland wordt gerealiseerd op de plek waar eerder de technische school stond. Op 12 juli is het concept-ontwerpbestemmingsplan door FSD en Maas Wijkontwikkeling bij de gemeente Schiedam ingediend. Het voorlopig ontwerp is hierin opgenomen. Het ontwerp biedt ruimte aan 213 woningen, in een brede samenstelling van stadsappartementen tot eengezinswoningen.

Aan de openbare ruimte besteden de projectontwikkelaars veel aandacht. De drie openbaar toegankelijke tuinen – waaronder een sport- en loungetuin - en de autovrije Meesterstraat maken het geheel tot een groene, levendige plek waar het prettig wonen en leven is én die van waarde is voor de aanliggende wijk en stad.

De twee moderne pakhuizen markeren de verbinding tussen het historische centrum en de Monseigneur Nolenslaan. De pakhuizen krijgen de prachtige namen IJzer & Stoom en zijn te herkennen als separate gebouwen, als familie van elkaar met eigen vormtaal. Met hun symmetrische voorname gevel staan ze prominent aan het water. De twee gebouwen zijn acht lagen hoog met een hoge plint. De plint vormt een belangrijk onderdeel in de overgang van de openbare ruimte naar een diversiteit van functies daarbinnen. Vanuit de balkons hebben alle woningen zicht op zowel Nieuwland als het historisch centrum van Schiedam.

Het stedelijke blok De Kethel is tweeledig opgebouwd: met een representatieve zijde aan de singel en met de parkeerhub aan de groene loper. Dit blok bestaat uit woningen (5 lagen) en een parkeervoorziening (mobiliteit hub) van 4 lagen zonder dak die aan de noordzijde van het bouwblok wordt gesitueerd. De entree van de mobiliteit hub bevindt zich aan de Schermerhornlaan.

Tussen de route Monseigneur Nolenslaan-centrum en de Schermerhornlaan worden grondgebonden woningen gesitueerd die de Heren van Schiedam gaan heten. Deze herenhuizen zorgen voor binding tussen bestaande en nieuwe bebouwing. De herenhuizen aan de groene Meesterstraat zorgen voor een vriendelijke woonwand met veel voordeuren aan de straat.

De projectontwikkelaarscombinatie FSD & Maas Wijkontwikkeling gaan nu aan de slag met het definitieve ontwerp van de Nieuwe Kethelpoort. De volgende stap is het indienen van de omgevingsvergunning.

Naar verwachting gebeurt dit in het 4e kwartaal van 2022. Eind 2022 gaan “De Heren van Schiedam” in verkoop. Dit zijn 14 koopwoningen van ca. 80 m² met een Schiedamse stoep, omgeven door groen.  
Geinteresseerd? Schrijf je dan in via DeNieuweKethelpoort.nl

Afronding fase definitief ontwerp november 2022
Indiening omgevingsvergunning december 2022
Start verkoop december 2022
Start sloop/sanering Q1 2023
Start bouw Q2 2023
Oplevering Q3 2025

 

 

S'DAM TIPT!

un-BEE-lievable Distillers Workshop

un-BEE-lievable Distillers Workshop

UURTJE S'DAM

UURTJE S'DAM

Rondvaarten Fluisterboot

Rondvaarten Fluisterboot

De Nieuwe Kethelpoort
SCHIEDAM
website

Aanmelden