16 januari 2022

OPERA2DAY & NEDERLANDSE BACHVERENIGING- APOCALYPS

Waar: Theater ad Schie
Wanneer: Zo  16 januari
Hoe laat: Om 15 u
Tickets: €29,50
Koop hier je tickets

De Apocalyps toont hoe de wens om het goede te bewerkstelligen altijd weer leidt tot dezelfde mechanismen van polarisatie en radicalisering. 

Het verhaal werd gevonden in de onthutsende gebeurtenissen in de 16e eeuw, een grillig tijdsgewricht vol natuurrampen, geweld en maatschappelijke onvrede. De universele en tijdloze muziek van Bach, die zo meesterlijk alle aspecten van de menselijke emoties bestrijkt, vraagt om een al even dynamisch libretto.

DE APOCALYPS
Het dramatische en muzikale scenario van J.S. Bach – De Apocalyps werd ontwikkeld door Serge van Veggel, artistiek leider van OPERA2DAY en regisseur van de voorstelling. 

 De vooraanstaande Duitse librettist Thomas Höft schreef het libretto.  

Componist Panos Iliopoulos, zowel schepper van een eigentijds oeuvre als clavecinist en barokspecialist, maakt de opera - waarin de muziek van Bach de hoofdrol heeft - tot een doorgecomponeerd totaal. 

De muzikale leiding is in handen van Hernán Schvartzman, muzikaal leider van OPERA2DAY


Aanmelden