22 december 2022 - 5 februari 2023

Het sneeuwt nog steeds Jenever

Waar: Bibliotheek Schiedam
Wanneer: Tijdens openingstijden t/m zo 5 februari
Tickets: Gratis
Check ook der website

Aansluitend op de tentoonstelling ‘Straks sneeuwt het Jenever’ in het Jenevermuseum, presenteert de Bibliotheek Schiedam in de Korenbeurs een expositie over Jenever en taal.

Schat, staat de Bokma koud? 

In de jaren 80 van de 20e eeuw kende heel Nederland de slogan: Schat staat de Bokma koud. Zo zijn er tal van taaluitingen die met Jenever te maken hebben. Het idee achter de slogan was dat jenever nog lekkerder is, wanneer hij eerst in de ijskast gestaan heeft. 

Blijmoedig Maandblad

In de tentoonstelling zijn meer voorbeelden te zien van de combinatie Jenever en taal.  Er is vitrine ingericht rondom het Blijmoedig Maandblad. Van 1928 tot eind jaren zestig (met een onderbreking tijdens de oorlogsjaren) gaf Jeneverstoker Rynbende een tijdschrift uit ter promotie van hun waren.

Een groot aantal destijds bekende schrijvers schreven bijdragen voor dit blad. Enige eis aan deze auteurs was, dat er drank in de verhalen voor moest komen. Het tijdschrift stond onder redactie van Herman de Man (schrijver) en werd typografisch vormgegeven door S.H. de Roos.

Na de oorlog voerde Simon Carmiggelt jarenlang de redactie. Tussen 1928 en 1935 publiceerden onder meer de volgende letterkundigen in Rynbende's Blijmoedig Maandblad: A. den Doolaard, Jan Campert, Albert Helman, Albert Kuyle, Anton van Duinkerken, H. Marsman, P.H. Ritter jr., Stijn Streuvels, J. Slauerhoff en Herman Salomonson (onder het pseudoniem "Melis Stoke"). 

Asbakken met een verhaal 

Bij slijterij Alambic op de Hoogstraat werkt Ria Kouwenoord. Zij spaart al sinds lange tijd speciale Jeneverglaasjes en (jenever)asbakken. Een vitrine zal tijdens deze expositie gevuld zijn met een deel van haar kleurrijke verzameling.  

Het depot van het Jenevermuseum 

Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door het (depot van het) Jenevermuseum en met name door de inspanningen van Henk Hettinga. 

S'DAM TIPT!

Jeneverfestival 2023

Jeneverfestival 2023

Panorama Schiedam

Panorama Schiedam

Films in Schiedam

Films in Schiedam

Terug naar tentoonstellingen

Aanmelden