Compliment voor het Monument

Het eerste Zuid-Hollandse Compliment voor het Monument van 2021 gaat naar Stichting De Schiedamse Molens in Schiedam.

Ditmaal niet voor één bijzonder object, maar voor 5 historische molens in Schiedam, die in de afgelopen jaren op indrukwekkende wijze zijn gerestaureerd en in sommige gevallen herbestemd. 

Lees hier meer over de 5 molens.

Compliment voor het Monument

Vrijdag 29 januari j.l. heeft gedeputeerde Willy de Zoete van de provincie Zuid-Holland het Compliment voor het Monument uitgereikt aan directeur Hugo Boogaard en molenaars Theo de Rooij en Sam van Voorthuizen van Stichting De Schiedamse Molens, en Domien Akkermans, bedrijfsleider van stichting Restauratie Werkplaats Schiedam.

Beide organisaties hebben de afgelopen jaren, mede met subsidie van de provincie, aan 5 historische molens in Schiedam op succesvolle wijze groot onderhoud verricht. Hierdoor hebben zij niet alleen de molens als monument in stand gehouden maar ook het ambacht van molenaar. Daarnaast zijn er op aantal molens aanpassingen gedaan voor herbestemming waardoor ze nog steeds een functie hebben binnen de samenleving. 

Elke maand reikt de provincie Zuid-Holland een Compliment voor het Monument uit aan een organisatie die een bijzondere inspanning heeft geleverd hun monument te restaureren, her te bestemmen en open te stellen voor een zo groot mogelijk publiek. Zo kan iedereen ervan genieten, want erfgoed is van ons allemaal. 

 

Molen de Walvisch
Westvest 229
3111 BT Schiedam
Website