Nieuwe invulling Stadserf

Er wordt al langere tijd nagedacht over een betere invulling van het Stadskantoor en de vroegere plek van de bibliotheek.

GROENER & LEVENDIGER
De omgeving moet beter bereikbaar, levendiger en groener worden. Als alles volgens planning verloopt moet het plan gefaseerd worden uitgevoerd vanaf 2022 tot en met 2027.

NIEUWE ENTREE VOOR THEATER
In de eerste fase worden 37 appartementen op de hoek van de Broersvest en de Overschiesestraat gebouwd. Daarnaast krijgt het Theater aan de Schie een nieuwe entree aan de zijde van de Broersvest.

In de fases daarna worden er nog eens 66 appartementen gebouwd, komt er een compacte nieuwbouw van het Gemeentearchief en het Klantcontactcentrum, komt er een nieuwe entree voor het gemeentehuis en wordt er een grand café annex restaurant gebouwd.

BUDGET & PLANNING
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 december besloten om deze variant verder uit te werken en daarvoor budget aan te vragen bij de gemeenteraad.

Het jaar 2021 wordt gebruikt voor deze verdere uitwerking. Als alles volgens planning verloopt, willen we dit plan ook daadwerkelijk gefaseerd gaan uitvoeren vanaf 2022 tot en met 2027.

MEEDENKEN
Zoals eerder genoemd heeft de haalbare variant nog geen enkele status. Bij de verdere uitwerking worden de omwonenden en belanghebbenden nauw bij dit proces betrokken. Tegelijkertijd worden de formele procedures opgestart en kunt u als bewoner of belanghebbende bezwaar maken tegen de planvorming door in te spreken of zienswijzen in te dienen.

Check de website gemeente Schiedam.

 

Stadserf
Stadserf 1
3112 DZ SCHIEDAM