Compliment voor Havenkerk

Het laatste Compliment voor het Monument van 2020 gaat naar de Havenkerk aan de Lange Haven in Schiedam.

Het compliment is een blijk van erkenning van de provincie Zuid-Holland voor de wijze waarop de restauratie en herbestemming van de Havenkerk gerealiseerd is.

IMPONERENDE VERSCHIJNING
Deze imposante kerk stamt uit 1822 en is nauw verbonden geweest aan de Schiedamse jeneverindustrie. De Havenkerk is in de afgelopen jaren op indrukwekkende wijze gerestaureerd en toegankelijk gemaakt.
De Havenkerk die ook bekend staat als de Sint Johannes de Doperkerk, is van oorsprong een rooms-katholieke parochiekerk. Dit rijksmonument is in neoclassicistische stijl ontworpen door de Haagse architect Adrianus Tollus.

Het tempelachtig ontwerp was van oorsprong bedoeld om te imponeren. De bouw startte in 1822 en in 1824 werd de kerk ingewijd. De voorgevel bestaat uit een hoog portiek dat wordt ondersteund door 4 Dorische zuilen. De driebeukige hallenkerk bestaat van binnen uit zuilen en arcaden in ionische stijl. De kerk werd in 1967 voor de rooms-katholieke eredienst gesloten.

Tussen 1976 en 2008 was de Havenkerk in gebruik bij de Stichting Johan Maasbach. De kerk is uiteindelijk in 2010 gekocht door de Stichting tot Restauratie en Instandhouding (SRI) en is sinds 2012 gerestaureerd.

In 2018 werd de kerk overgedragen aan een projectontwikkelaar in herbestemming van erfgoed, die de Havenkerk verder beschikbaar maakte als locatie voor culturele en zakelijke evenementen, congressen en feesten, zoals het Nederlands Jenever Festival Schiedam en het SuikerZoet Filmfestival.

Havenkerk
Lange Haven 70
3111 CH SCHIEDAM
Website