Powered By Schiedam Partners

Stichting Schiedam Partners is het officiële aanspreekpunt in Schiedam voor de ontwikkeling en promotie van marketing-, cultureel & toeristisch beleid. Schiedam Partners werkt nauw samen met de gemeente Schiedam en communiceert naar het publiek via het stadsmerk S’DAM. Schiedam Partners is via het I-Punt in de WAAG de wegwijzer voor bewoners, bedrijven, binnenlandse en buitenlandse toeristen. 

Powered By Schiedam Partners

Raad van Toezicht

Schiedam Partners hanteert het Raad van Toezicht model. De directeur ontwikkelt en voert het beleid, dat ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht wordt voorgelegd. 

De Raad van Toezicht kijkt kritisch naar de gewenste expertise binnen het bestuur om enerzijds goed toezicht te houden en anderzijds de directeur/bestuurder optimaal te kunnen 
ondersteunen.  

Raad van Toezicht leden

Cynthia Dekker – secretaris
Cynthia heeft een brede culturele achtergrond. Als medeoprichter van het kennisnetwerk voor culturele professionals, als eigenaar van Cultuur&Markt en werkzaam als communicatiemanager bij het Fonds voor Cultuurparticipatie kent Cynthia de culturele wereld in al haar facetten als geen ander. 

Thom Bartelse -  voorzitter
Als managing director van Bobby’s Dry Gin vertegenwoordigt Thom naast een brede ervaring op het gebied van marketing in de RvT de USP Gedistilleerd. Zijn ervaring met de wereld van het gedistilleerd en evenementen is groot. Thom heeft zijn expertise opgebouwd bij  bedrijven zoals ID&T, Red Bull, Bacardi en Hooghoudt. 

Raad van Toezicht
SCHIEDAM

Aanmelden