Schiedam groeit! Groei jij mee?


Bouw mee aan de toekomst van Schiedam. In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet voegt alle wetten en regels over bouwen, wonen, verkeer, erfgoed, milieu, natuur en water samen (de fysieke leefomgeving).

De bedoeling is dat er meer duidelijkheid komt voor inwoners en ondernemers, dat er meer ruimte is voor initiatieven en dat de procedures korter worden.

De Omgevingswet vraagt de gemeente samen met inwoners een visie op te stellen: de Stadsvisie over de toekomst van de gemeente Schiedam. Hierin staat straks beschreven hoe wij denken over onze leefomgeving, de omgeving waarin we wonen, werken en verblijven. Het gaat dan over onderwerpen zoals bereikbaarheid, duurzaamheid, onderwijs, gezondheid en veiligheid.

Hoe doe ik mee?
Iedereen kan mee denken over de toekomst van Schiedam!
Je kunt op 3 verschillende manieren meedoen:
- Laat een ideeënkaart achter in één van de 30 brievenbussen in de stad
- Vul de online vragenlijst in 
- Ga in gesprek tijdens een van de komende evenementen

De Stadsvisie vertelt het verhaal van de toekomst van onze stad. Bijvoorbeeld over de groei van het aantal inwoners, bereikbaarheid met de fiets en auto, de inrichting van de openbare ruimte, wonen, maar ook het aanbod van winkels en hoe we met elkaar willen samenwerken.

Om te zorgen dat Schiedam een aantrekkelijke stad is om in te wonen en werken is het belangrijk om na te denken over de toekomst. Hoe die toekomst er uit ziet schrijven we op in een stadsvisie.