7 februari 2019 - 10 maart 2019

Schetsboek


Schetsboektekenaars met uiteenlopende achtergronden laten tot en met 10 maart hun boeken zien en tonen enkele werken die uit de boeken voortgekomen zijn.

Het schetsboek kan een vrijstaat zijn. Een niemandsland waar de tekenaar zijn eigen wetten mag gehoorzamen. Waar de kleren van de keizer van tastbare materialen zijn en waar de mooiste schepsels geboren worden. Het kaf is nog niet van het koren gescheiden. De tekenaar is zich onbewust van publiek, trend of opdrachtgever.

Uit de schetsboeken van

  • Karin van As (1955) graficus, tekenaar en andere diciplines
  • Gerda Busser (1965) tekenaar
  • Theo Gootjes (1942) tekenaar - samen met - Leo Gootjes 1918-1990 schilder
  • willem van hest (1953) tekenaar, schilder, graficus, schrijver
  • Nancy Hoogstad (1974) beeldend kunstenaar, beeldhouwer
  • René Maagdenberg (1966) beeldend kunstenaar, illustrator, cartoonist, schrijver
  • Marijn van der Waa (1963) Illustrator, animator en pixelduwer in het algemeen
  • Tineke Weber (1965) tekenaar