19 januari 2019

Leeskring Nederlandse Klassiekers - Nescio

Neerlandicus Hans Overheul geeft elke 3e zaterdag van de maand een lezing over een klassieker. In de eerste lezing staat Nescio’s Titaantjes en De Uitvreter centraal.

Inspiratie

De 1e helft vertelt Overheul over het boek en de schrijver. Na de pauze is er gelegenheid tot een gesprek en het stellen van vragen. Het is plezierig als je het boek van tevoren hebt gelezen, maar niet noodzakelijk. Het kan natuurlijk ook dat Overheuls verhaal je inspireert het boek te gaan lezen.

Welke boeken er aan de orde komen, wordt in de loop der tijd bepaald. Mogelijk komt de keuze tot stand in samenspraak met de bezoekers, maar er kan ook een actuele aanleiding zijn (bijvoorbeeld; een toneelbewerking of verfilming). Het gekozen boek sluiten aan bij andere activiteiten van de bibliotheek en het Literair Gezelschap Schiedam.

Iedereen die van verhalen houdt en zijn kennis over boeken en literatuur wil verbreden en delen, is van harte welkom. De toegang is gratis. Bij voldoende belangstelling wordt de lezingencyclus in het najaar voortgezet en wordt bekeken of er ook oorspronkelijk Engelse, Franse, Duitse (wellicht Russische) klassiekers aan de orde kunnen komen.

Meer data van deze reeks:

  • 16 februari
  • 16 maart 
  • 20 april
  • 18 mei 

Toegang: De toegang is gratis
Wanneer: Zaterdag 19 januari, van 14:00 uur tot 16:00 uur
Waar: Lange Haven 145, Bibliotheek Schiedam in de Korenbeurs