21 april 2019 - 19 mei 2019

it wasn't my idea

Inspiratie tegenover technologie. Van zondag 21 april tot en met zondag 19 mei bekijk je de expositie It Wasn't My Idea. 

Met behulp van speciale IWMI kunstkaarten wordt de centrale vraag verkend en individuele invalshoeken gedeeld & geordend. Geleidelijk ontdek je hoe deze zich tot elkaar, tot de vraag en tot de kaarten verhouden.

Bij IWMI - IT WASN’T MY IDEA - stellen ze de vraag centraal: Wat stuurt ons werk en beeldende kunst aan? Wanneer is dat het menselijk brein, de computer, bezieling of kunstmatige intelligentie?

Carlinda Boom, Gerrit Bruins en Mirjam van den Haspel werken op verschillende manieren, maar hebben gemeen dat hun werk niet alleen maar op een idee of concept geënt is.

  • Carlinda Boom Fotografie, Mixed media
  • Gerrit Bruins Schilderen, Mixed Media
  • Mirjam van den Haspel Schilderen

Stichting KunstWerkt

Stichting KunstWerkt verenigt sinds de jaren negentig een grote groep kunstenaars uit Schiedam en omgeving. In Ruimte in Beweging organiseert StichtingKunstWerkt een tiental tentoonstellingen per jaar met daaraan gerelateerde activiteiten.

De exposities in Ruimte in Beweging zijn een ontmoetingsplaats om ideeën en inspiratie te delen, maar ook een brug van kunstenaar naar publiek.