Het verhaal van de Bibliotheek Schiedam

2 juni 2018

Het verhaal van de Bibliotheek Schiedam

Met oog op het aanstaande jubileumjaar bestudeert Jan van Bergen en Henegouwen de geschiedenis van de Schiedamse Openbare bibliotheek en Leeszaal. In deze anekdotische lezing vertelt hij op zaterdag 2 juni over zijn 1e in het oog springende ontdekkingen.

100 jaar

n 2020 is het 100 jaar geleden dat de Openbare Bibliotheek in Schiedam haar deur opende voor de burgers van de stad. De schenking door M.C.M. de Groot van Het Volkshuis aan de Lange Haven (nr. 131) aan de gemeenschap werd niet meteen in dankbaarheid aanvaard en leidde tot nogal wat politiek geharrewar. De beoogde bestemming; een (moderne) openbare bibliotheek en leeszaal naar Angelsaksisch voorbeeld hield de gemoederen, in de verzuilde samenleving van die jaren, flink bezig.

Uiteindelijk hakte de gemeenteraad de knoop door en vond in het voorjaar van 1918 de eerste vergadering ter oprichting plaats. In 1922 kreeg, na goedkeuring van de bisschop, het Katholieke volksdeel alsnog een eigen (openbare) bibliotheek. In 1970 fuseerde beide tot de Gemeenschappelijk Openbare Bibliotheek Schiedam, eind jaren ‘80 veranderde die naam vrijwel geruisloos in Gemeentelijke Openbare Bibliotheek.

Na de verzelfstandiging in 2006 werd een paar jaar de naam Bibliotheek Waterweg gevoerd. Nu is de naam al enige jaren De Bibliotheek Schiedam en is zij sinds 2015 gehuisvest in het pand waarin de Maatschappij tot Nut van Algemeen 1801 de allereerste leeszaal inrichtte.

De toegang is gratis.