21 april 2018

G1000 Schiedam - Duurzame stad


Schiedammers maken de stad. Op 21 april organiseert G1000Schiedam de 3e Burgertop van Schiedam. Schiedamse burgers bepalen wat zij belangrijk vinden voor hun buurt of stad. Het thema van dit jaar is Schiedam - Duurzame Stad. 

Duurzame Stad

Schiedam - Duurzame Stad; het gaat hierbij over alle onderwerpen die voor nu en in de toekomst met duurzaam te maken hebben zoals: groen, afval en Van Gas Los.

Wat is G1000

G1000 is een burgerinitiatief waarbij op één dag honderden ingelote inwoners én betrokkenen zoals de gemeente, bedrijven en overige instellingen (allen de deelnemers) met elkaar op basis van dialoog in gesprek gaan.

De deelnemers van de burgertop bepalen aan het einde van de dag wat er met de uitkomsten gebeurt. Naast de inhoudelijke dialooggesprekken is er ruimte voor voorlichting, lopende- en nieuwe bij Schiedammers levende ideeën en initiatieven.

Kijk je mee terug naar de 2e burgertop van Schiedam in 2017? Zie video.