22 maart 2019 - 10 april 2019

Harkje Benthem, vrouw op de barricade

Deze expo geeft een beeld van de verschillende levensfasen van Harkje Benthem de Wilde. Te zien van 22 maart tot en met 10 april.

Harkje de Wilde, een vrouw op de barricade

Eind 2019 is het 100 jaar geleden dat het actief kiesrecht voor vrouwen werd ingevoerd. Harkje Benthem de Wilde was een van de 88 vrouwen die al vóór 1919 voor het eerst toetraden tot een gemeenteraad. Harkje werd gekozen in Boskoop en daarna in Schiedam, waar ze ook de 1e vrouwelijke wethouder van onderwijs en sociale zaken werd.

Tijdens de oorlogsjaren was ze de initiator van een verzetsgroep. Daarvoor werd ze in Kamp Vught gevangengezet.
Na de oorlog zette ze haar carrière voort als locoburgemeester van Schiedam.

Na haar dood (1966) werd ze door de Gemeente Schiedam geëerd met een straat in Schiedam: het Harkje Benthem-pad. Onlangs heeft Harkje een plaats gekregen in het boek ‘1001 Vrouwen in de 20ste eeuw’ van Yvonne van der Bijl.

Yvonne van der Bijl

Yvonne van der Bijl is publiciste, fotografe, beeldend kunstenaar en performer. Harkje Benthem de Wilde is de grootmoeder van moederskant van Yvonne van der Bijl. Harkje maakt deel uit van Yvonne’s serie 'Sterke Vrouwen’.

Boekenweek

De tentoonstelling is tevens onderdeel van de programmering van de Boekenweek, met dit jaar als thema ‘Moeder de vrouw’. Daarnaast is ook 100 jaar vrouwenkiesrecht een van de aanleidingen van deze tentoonstelling.

Te zien tijdens de openingstijden van de Bibliotheek Schiedam.