15 mei 2018

Dans in ontwikkeling


Liat Magnezy presenteert dinsdag 15 mei 2 voorstellingen van nieuwe, jonge dansmakers. Het begrip grens vormt de verbindende factor tussen de 2 voorstellingen.

The other land behind the mountain

“Toen ik me realiseerde dat ik waarschijnlijk nooit het geboorteland van mijn moeder zal kunnen bezoeken omdat er een lijn getrokken is tussen mijn land en haar land, ben ik gaan nadenken over grenzen in het algemeen.” ‘The other land behind the mountain’ is een voorstelling van de Daniel Barkan over het fenomeen grens, geïnspireerd op de, voor de maker, onoverbrugbare grens tussen Israël en Libanon.

Er bestaan vele verschillende soorten grenzen, de natuurlijke begrenzing van water en land, de randen van gebouwen, de begrenzingen van ons lichaam en hoe staat het met de grenzen van onze gedachten? De voorstelling doet onderzoek naar de verschillende betekenissen van het begrip grens en geeft een weergave van hoe we met grenzen omgaan.
Concept en uitvoering: Daniel Barkan

Per-sona

er-sona is de Nederlandse première van een concert/performance voor stemmen van het lichaam en lichamen van de stem van Katarzyna Sitarz. De voorstelling springt voordurend van het (on)zichtbare naar het (on)hoorbare, van het materiële naar het immateriële. Het luistert aandachtig naar het geluid van de stem en bouwt zo aan een hoorbare signatuur van het lichaam om daarna diffuus te worden en compleet te veranderen.

De stem wordt door de performer gebruikt als verlengstuk van het lichaam, zij dringt ruimtes binnen en resoneert emotioneel en affectief. De stem is hier een kracht die de grenzen opzoekt tussen het buiten en het binnen, tussen het private en het publieke.
Concept en uitvoering: Katarzyna Sitarz

DANS IN ONTWIKKELING

DANS IN ONTWIKKELING is een initiatief van Liat Magnezy dat beginnende dansmakers begeleidt en ondersteunt op weg naar professionele zelfstandigheid als choreograaf. Liat Magnezy en de Stichting DanceMotionPicture willen hiermee een bijdrage leveren aan de verjonging en de diversiteit van de Nederlandse danscultuur door een programma aan te bieden dat de makers stap voor stap begeleidt door alle fases van het productieproces.