15 september 2019 - 13 oktober 2019

contrast in beeld

Is een contrast een tegendeel? Van zondag 15 september tot en met zondag 13 oktober bekijk je de expositie: contrast in beeld.

Stichting KunstWerkt

Stichting KunstWerkt verenigt sinds de jaren negentig een grote groep kunstenaars uit Schiedam en omgeving. In Ruimte in Beweging organiseert StichtingKunstWerkt een tiental tentoonstellingen per jaar met daaraan gerelateerde activiteiten.

De exposities in Ruimte in Beweging zijn een ontmoetingsplaats om ideeën en inspiratie te delen, maar ook een brug van kunstenaar naar publiek.