27 januari 2018 - 8 april 2018

ATTRACTION / REJECTION

Voor deze tentoonstelling ensceneert Diederik Klomberg een installatie die zich laat lezen als een choreografie waarin aantrekking en afwijzing centraal staan. Van 27 januari tot en met 8 april.

Illusoire installatie

De bezoeker completeert de choreografie van deze illusoire installatie door zich door de tentoonstellingsruimte te bewegen. Maar de bezoeker is niet het enige wezen in deze ruimte.

Wie zijn ze?
Waar komen ze vandaan?
Waar zijn ze naar op weg?
En (hoe) kun je met ze in contact komen?

Gastcurator: Roland Groenenboom