Schiekwartier


De locatie van het Schiekwartier is uniek vanwege de ligging op de grens van de sfeervolle historische 18e eeuwse binnenstad en het industriële karakter van de haven, het bedrijventerrein Nieuw Mathenesse.

Het Schiekwartier is het gebied rondom de Koemarkt en het voormalig VROM terrein aan de Buitenhavenweg.

Historische entree

De Koemarkt geldt als belangrijke, historische entree van de Binnenstad. Vanaf de jaren dertig in de vorige eeuw is de betekenis van de Koemarkt sterk veranderd. Door de vele aanpassingen is het vooral een doorgaande route geworden.

Het plein wordt gedomineerd door auto’s, fietsers, bussen en trams. Het voormalige VROM-terrein aan de Buitenhavenweg wordt tegenwoordig gebruikt als parkeerplek en heeft diverse tijdelijke functies.

Poort naar de binnenstad

De wens is om dit gebied weer een belangrijke poort naar de binnenstad te laten zijn, een verblijfsplek in plaats van een verkeersknoop. De urgentie om deze plek te veranderen is hoog en de positieve randvoorwaarden zijn aanwezig.

Deze plek kan de specifieke identiteit en kwaliteit van Schiedam blootleggen en als poort werken met een duidelijke entree naar de binnenstad. Het plan focust zich op de omgeving van de Koemarkt, het entreeplein van Schiedam dat zich bevindt tussen industriegebied en stadscentrum.

Voor dit unieke plein en omliggende plinten wordt een herinrichting voorgesteld, zowel ruimtelijk als infrastructureel.

Centraal in het overkoepelende planconcept staat het teruggrijpen op het dna van de stad: de rivier de Schie. Met dit instrument vindt een herwaardering plaats van de binnenstad, de Schie en het industriegebied.

Volg Schiekwartier op facebook