Plekken gezocht in Schiedams midden

Op woensdag 15 november ging de campagne Pin je Plek van start. Met deze campagne roept de gemeente Schiedam alle bewoners op om plekken met potentie aan te wijzen in Schiedams midden.

Plekken waar we beter, slimmer en gezonder kunnen wonen, recreëren en werken in de toekomst. Bewoners kunnen hun idee voor een plek indienen via de website schiedammersmakendestad. Ze maken daarmee kans op een Gouden Pin.

Alle ideeën aangeboden aan het nieuwe college

Schiedams midden is het gebied gelegen langs de mobiliteitsassen A20/Hoekselijn en de spoorlijn Rotterdam-Den Haag. Onder andere de wijken Kethel, Nieuwland en Spaland/Sveaparken vallen daarbinnen. Het college gaf in mei de opdracht een verkenning te starten naar dit gebied, die reeds gaande is. Nicolien de Heer, programmamanager Wonen bij de gemeente Schiedam, geeft leiding aan dit project: “Het doel is in beeld te brengen wat er speelt en welke wensen er zijn, kijkend naar de ontwikkeling van het gebied in de toekomst. Daarvoor spreken we met belanghebbenden in het gebied, van sport- en volkstuin- tot bewoners- en ondernemersverenigingen.

Met Pin je Plek nodigen we nu alle andere Schiedammers uit om mee te denken en ideeën in te brengen voor Schiedams midden. Dat kunnen omwonenden of passanten zijn, maar ook scholieren of een architect. De uitkomsten worden na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 aangeboden aan het nieuwe college.”

Gouden Pin voor plekken met meeste potentie

Bewoners kunnen hun idee voor een plek vanaf 15 november indienen via www.schiedammersmakendestad.nl, waar alle bijdragen worden verzameld. Van 1 tot en met 14 mei 2018 stemt het publiek op de ingediende ideeën. De 10 meest gewaardeerde ideeënbedenkers krijgen een gouden pin uitgereikt en mogen hun idee zelf aan het college voorleggen.

Eerste ideeën al gepind

De eerste 3 plekken zijn inmiddels gepind. Zo roept de voorzitter van de Stichting Vrienden van het Beatrixpark Yolande Kleiss op om groene hart groter te maken. Bart de Leede van de Fietsersbond Schiedam wil een groene geluidswand plaatsen aan de rand van het Beatrixpark om de geluidshinder van de A20 te verminderen. En scholieren Duru en Mohamed hebben een idee van de Kindergemeenteraad ingebracht, de ‘ken-ik-jou-al-dag’, waar bewoners elkaar beter kunnen leren kennen. “Heel uiteenlopend,” aldus de Heer, “maar dat willen we juist. Alle ideeën zijn welkom!”

Meer informatie

Bewoners met vragen over de verkenning of campagne kunnen terecht op de website van de gemeente.
Contact opnemen kan ook, door te mailen naar contact@schiedam.nl onder vermelding van ‘Pin je Plek’.

Foto: Wim de Kam