Getijdenpark bij Wilhelminahaven

De gemeente Schiedam legt samen met Rijkswaterstaat een getijdenpark aan bij de Wilhelminahaven. Een natuurvriendelijke oever verbetert de waterkwaliteit van de Nieuwe Maas. Een promenade en wandelroutes bieden recreatiemogelijkheden. Als alles volgens planning verloopt, heeft Schiedam eind 2019 een mooi getijdenpark.

'Bij de Wilhelminahaven ontwikkelen we een getijdenpark', steekt René Alberts van wal. Hij is als projectmanager van de gemeente Schiedam betrokken bij dit project. 'Ten eerste leggen we samen met Rijkswaterstaat in de Wilhelminahaven een natuurvriendelijke oever aan.

Ten tweede richten we het aangrenzende terrein in als verbinding tussen stad en haven. Het hekwerk en de begroeiing rond het zwembad daar halen we weg, zodat je een weidse blik op het water krijgt. Er komt een promenade voor evenementen en we zorgen bijvoorbeeld voor wandelroutes.'

Zones met verschillende waterdiepte

Voor de natuurvriendelijke oever wordt een korte damwand aangebracht op 20 meter buiten de huidige kade. Daarachter komt een flauw aflopend talud zodat er zones met verschillende waterdiepte ontstaan, die deels droogvallen bij eb. Daardoor gaan er andere soorten planten groeien en verbetert de waterkwaliteit van de Nieuwe Maas.

Daarmee werkt Rijkswaterstaat aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het getijdenpark Vijfsluizen een eindje verderop dient daarbij als voorbeeld.

Vangsysteem plastic en ander afval

Bij de huidige kade spoelt er met elke vloedbeweging afval aan, waaronder plastic. Het is natuurlijk jammer als dat ook op de natuurvriendelijke oever in het getijdenpark terechtkomt. Daarom zijn er plannen ontwikkeld om een vangsysteem in het water toe te voegen. De financiële onderbouwing voor zo’n systeem ontbreekt alleen nog. Daarom is er nu onderzoek naar een haalbare businesscase.

Uitvoering in fases tot eind 2019

De voorbereidingsfase van het project is net afgerond. Gespecialiseerde duikers hebben onderzoek gedaan naar niet-gesprongen explosieven, omdat dit gebied in de oorlog gebombardeerd is. Gelukkig zijn daarbij geen bommen aangetroffen.

De uitvoering verloopt in fases, omdat de tempo’s bij het aanleggen van oever en park verschillen, in het voorjaar de oever en in de zomer het park. Als alles volgens planning verloopt, heeft Schiedam eind 2019 een mooi getijdenpark.