Transformatie terrein Glasfabriek 

Het terrein van de voormalige glasfabriek met zijn rijke historie biedt unieke kansen om een aantrekkelijk woon- , werk- en verblijfsgebied te maken.

HOOGSTEDELIJK WOON-EN WERKMILIEU
De komende jaren krijgt dit gebied, wat tegen de binnenstad van Schiedam en het Rotterdamse Merwe-Vierhavensgebied ligt, een hele nieuwe impuls. Verbindingen met de Schiedamse binnenstad, het water, het Distillers District en de route naar het station krijgen hierbij ruim de aandacht.

De transformatie van het Glasfabriekterrein speelt een cruciale rol in de gebiedsontwikkeling Nieuw-Mathenesse. In dit stadsdeel, met nu vooral oude bedrijventerreinen, zal de historie van de jenever- en glasindustrie zichtbaar blijven.

Met de bijzondere ligging en de rijke historie van het gebied zijn alle ingrediënten aanwezig om in nauw overleg met de omliggende gebruikers een prachtige woon-, werk- en verblijfsplek te maken.

KOOP- EN HUURWONINGEN
Op het Glasfabriekterrein komen onder andere zo’n 700 koop- en huurwoningen voor gezinnen, starters en senioren, maar ook horeca en ruimte om te ondernemen. Een waardevolle ontwikkeling voor een historisch stukje Schiedam.

Wil je de ontwikkelingen op het Glasfabriek blijven volgen?
Schrijf je dan in via de website.

 

BLAUWHOED
Blauwhoed is een marktmakende projectontwikkelaar. We richten ons op de ontwikkeling, verkoop en realisatie van woningen en de (her)ontwikkeling van commercieel vastgoed. Blauwhoed ontwikkelt projecten, eigen concepten en initiatieven in co-creatie: we betrekken klanten vroegtijdig in het proces. www.blauwhoed.nl

DUDOK
Dudok Groep ontwikkelt en belegt in vastgoed in de regio Drechtsteden en groot Rotterdam en richt zich op: Logistiek Vastgoed, Projectontwikkeling, Commercieel Vastgoed en Monumentaal Vastgoed. Voor Dudok Groep is cruciaal dat vastgoed potentie heeft om ontwikkeld of herontwikkeld te worden naar een hoger kwaliteitsniveau met aandacht voor duurzaamheid.

Betrouwbaarheid, kennis van de markt, financiële draagkracht en durf hebben Dudok Groep gebracht naar haar huidige positie. Het vastgoed van Dudok Groep omvat woningen, kantoren en bedrijfshallen, in totaal 350.000 vierkante meter, voornamelijk in de omgeving van Rotterdam, Drechtsteden en Moerdijk. www.dudokgroep.com

Terrein voormalige glasfabriek
Buitenhavenweg
SCHIEDAM
Website