Schiedam Partners zoekt nieuwe directeur

Citymarketingorganisatie Schiedam Partners zoekt per 1 mei 2021 een nieuwe verbindende, ondernemende directeur.

Profielschets
Een bevlogen en communicatief sterke strateeg en netwerker. Flexibel en koersvast. Vertrouwenwekkend, verbindend en inspirerend. Relatiegerichte en politiek sensitieve teamspeler.

Algemeen
Schiedam Partners is de stadsmarketingorganisatie van Schiedam en tevens gastheer van de stad met haar I-PUNT in een mooi monumentaal pand in het centrum. Momenteel bestaat de organisatie uit 8 vaste medewerkers (6,1 FTE) inclusief medewerkers I-PUNT. Sinds haar oprichting in 2008 houdt Schiedam Partners zich bezig met de merkontwikkeling van de stad in opdracht van de Gemeente Schiedam. In 2016 introduceerde Schiedam Partners de komst van een nieuwe stadsstijl en het succesvolle nieuwe merk SDAM. Hiermee is een sterke visuele identiteit ontwikkeld die daarna gekoppeld is aan een onderscheidend DNA van de stad. Schiedam heeft nadrukkelijk gekozen voor de kernwaarden authentiek, levendig en vernieuwend en de volgende 3 USP’s:

1.     Gedistilleerd + de ontwikkeling en positionering van het Distillers District

2.     Kunst & Cultuur en evenementenaanbod 

3.     Innovatief ondernemerschap

De inspanningen van de afgelopen jaren hebben hun vruchten afgeworpen. Schiedam is herkenbaar en heeft een positieve imagoverandering ondergaan. Het unieke DNA, de positionering als Distillers District en de bijbehorende media-aandacht heeft bijgedragen aan het bereiken van een breder publiek. Ook voor de reisindustrie is Schiedam aantrekkelijker geworden: Schiedam wordt nadrukkelijk in de acquisitietrajecten van onder andere NBTC en Rotterdam Partners meegenomen. Kortom, Schiedam staat meer en meer op het netvlies. Dit is eveneens van invloed op bezoekersaantallen van de musea en op de beleving en trots van de Schiedammer. De komende jaren staan in het teken van verdiepen en verankeren van het DNA van Schiedam.

De functie
Na deze opbouwfase zoekt de Stichting naar een directeur die de organisatie de volgende fase door kan door leiden en het ambitieuze concept ‘strategisch beleidsplan’ verder kan uitwerken. Schiedam Partners is één van de belangrijkste partners van de gemeente in de stad op het gebied van stadspromotie en citymarketing. In opdracht van Gemeente Schiedam is daarom in 2019 door Bührs een evaluatieonderzoek uitgevoerd, waarbij gekeken is hoe de stadsmarketing op dit moment is georganiseerd en wordt uitgevoerd. En waar verbetering in effectiviteit mogelijk is. Een vervolgstap in dit proces moet worden gezet door met koepelorganisaties in de stad als Centrummanagement en ondernemersplatform SHOP, die deels bezig zijn met marktbewerking, tot een heroriëntatie te komen. Deze heroriëntatie dient te leiden tot een efficiënter en effectievere inzet van de stadsmarketing. Daaruit komen o.a. de volgende taken naar voren voor de nieuwe directeur van Schiedam Partners:

 • Het in afstemming met de gemeente een strategisch citymarketingplan ontwikkelen met aandacht en scheiding voor rol en taakverdeling tussen de gemeente en Schiedam Partners
 • Verder invulling geven aan de samenwerking met partners in de stad, zowel op strategisch als operationeel niveau met als doel optimalisatie van de effectiviteit.
 • Het optimaliseren van de organisatie Schiedam Partners 

Het profiel
De ideale kandidaat is bekend en heeft affiniteit met (een stad als) Schiedam, maar moet met een frisse blik naar de stad kunnen kijken, zoals de promotie, de politieke verhoudingen en de opdracht zoals de stichting deze heeft. Er is daarbij behoefte aan een persoon die de ambitie heeft zichzelf en de organisatie door te ontwikkelen. Zowel de interne organisatie als de impact die de organisatie heeft voor de stad Schiedam. 

Functie eisen:

 • Academisch denk- en werkniveau.
 • Kennis van en affiniteit met Schiedam.
 • Meerjarige ervaring in (city)marketing)managementrollen
 • Meerjarige (eindverantwoordelijke) leidinggevende ervaring in een meervoudig, complex, bestuurlijk krachtenveld op het snijvlak van publiek/privaat. 
 • Goed thuis in het managen in ingewikkelde samenwerkingsverbanden.
 • Kennis van en aantoonbare ervaring met en bewezen resultaten in het inzetten van digitale marketingtechnologieën (zoals digital advertising, social media, online (re)targeting, conversie tracking).
 • Coachende stijl van leidinggeven.
 • Ervaren in het (bege)leiden van organisatie- en marketingontwikkeling en het bouwen van (multidisciplinaire) teams.
 • Goede balans in Inhoudelijk, proces, en resultaat gedreven werken.

Competenties

 • Sterk strategisch inzicht
 • Verbindend (relatiegericht)
 • Bestuurs- en organisatiesensitiviteit
 • Politieke antenne
 • Proactief
 • Omgevingsbewust
 • Sterke communicatieve vaardigheden
 • Sterk gevoel voor (city)marketing is een pré

Aanvullende competenties/vaardigheden/ Persoonlijkheid: commerciële drive en creativiteit, netwerker die denkt in kansen en mogelijkheden. Een toegankelijk, energiek en natuurlijk aanspreekpunt voor distilleerders, culturele instellingen, ondernemers, bestuurders, politici, bestuur en andere groepen die van belang zijn voor de ontwikkeling van citymarketing Schiedam.

Voorwaarden
Een boeiende uitdaging met een marktconform bruto maandsalaris conform schaal 14 CAR/UWR voor tenminste één jaar met daaropvolgend een vaste aanstelling bij goed functioneren.

Procedure
De sollicitatieprocedure bestaat uit een eerste en tweede (verdiepende) gespreksronde met een selectiecommissie. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

De gesprekken zullen plaatsvinden in week 7 en 8.

Solliciteren
Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met mevr. Cynthia Dekker, lid Raad van Toezicht van Stichting Schiedam Partners tel. 06-14994686. 

Sollicitaties ontvangen wij graag uiterlijk 12 februari 2021 via Schiedam Partners, t.a.v. Raad van toezicht Schiedam Partners , Nieuwstraat 36, 3111 JP Schiedam, of per email t.a.v. Chantal Bettonviel, Communicatieadviseur, c.bettonviel@sdam.nl.

De Waag
Lange Kerkstraat 39
3111 NN SCHIEDAM
E-mail
Website