Grootste Plasticvanger van Nederland in Schiedam

In de Wilhelminahaven in Schiedam plaatst CLEARRIVERS een opvangsysteem voor drijfvuil. 

Deze locatie is één van de (nu nog) vervuildste havens binnen het Rotterdams Havengebied. De Zuid-Westerwind zorgt ervoor dat veel drijfvuil vanaf de Nieuwe Maas de Wilhelminahaven indrijft.

LT5

Het drijfvuil, dat hoofdzakelijk uit plastic bestaat, zorgt al jaren voor hinder en milieu problematiek. Met de aanleg van een nieuw getijdenpark zou de problematiek van de plastic vervuiling alleen maar toenemen, omdat de plastic vervuiling heel moeilijk tussen beplanting vandaan te halen is.

Om een directe aanpak van het drijfvuil te vinden en doorstroom naar de Noordzee te beperken heeft de Gemeente Schiedam CLEAR RIVERS de opdracht gegund tot het plaatsen van een 265 meter lange opvanginstallatie. 

De LT5 is een nieuw model Plasticvanger, dat door CLEAR RIVERS ontwikkeld is op basis van hun eerdere plasticvangers in Rotterdam, Brussel en Ambon (Indonesië). Ten opzichte van de eerdere modellen is LT5 beter in zijn efficiëntie, esthetica, inzetbaarheid en kostprijs.

Ook deze Plasticvanger is hoofdzakelijk gemaakt van gerecycled plastic om duurzaamheid te garanderen.
Al de Plasticvangers van CLEAR RIVERS zijn passief.

Drijvende schermen

De wind en stroming vult het vangsysteem met drijfvuil. Door een inventieve inwendige structuur, wordt het opgevangen drijfvuil in het vangsysteem vastgehouden ook bij veranderende stroming- en windrichting.

Drijvende schermen vergroten het bereik van de Plasticvanger en geleiden het drijfvuil het opvangsysteem in.

De eerste LT5 met het 265 meter lange keerscherm wordt voor het eind van het jaar in Schiedam in gebruik genomen en zal daar permanent blijven liggen.

De opvanginstallatie voorkomt dat drijfvuil het getijdenpark instroomt en vangt het drijfvuil effectief op om te voorkomen dat dit door kan stromen naar de Noordzee.

CLEAR RIVERS

CLEAR RIVERS is de huidige handelsnaam van de in 2014 opgerichte Recycled Island Foundation. Deze stichting is in Rotterdam opgericht met het hoofddoel om vervuiling van zeeën en oceanen met plastic te voorkomen. Het eerste project was Recycled Park; een drijvend park in de Rotterdamse Rijnhaven.

Dit park is gerealiseerd door het drijfvuil in de Rotterdamse haven effectief op te vangen en duurzaam te recyclen. Onderdeel van Recycled Park was ook de ontwikkeling van de eerste 3 Plasticvangers in de Rotterdamse Haven in 2017.

In de Keilehaven ligt nog steeds één van deze Plasticvangers structureel drijfvuil op te vangen. Wekelijks wordt deze Plasticvanger door CLEAR RIVERS i.s.m. de Gemeente Rotterdam geleegd. De overige twee Plasticvangers worden voor het eind van het jaar herplaatst binnen de Gemeente Rotterdam om ook daar een structurele aanpak voor het vele drijfvuil te vinden.

De aanpak van CLEAR RIVERS zit letterlijk in de naam opgenomen. Het is een acroniem voor de werkwijze:

  • Clean ups (opruimacties),
  • Litter traps (plasticvangers),
  • Educatie,
  • Awareness (bewustwording) en
  • Recycling.

Op deze 5 manieren werkt de stichting aan schone wateren overal ter wereld. Naast de lopende projecten in Nederland is CLEARRIVERS o.a. actief in België, Hongarije, Indonesië, Vietnam en Maleisië.

CLEAR RIVERS is een samenwerkende organisatie voor de opvanginstallatie in Schiedam wordt samengewerkt met HEBO Maritiemservice en Europe 90.

Wilhelminahaven
Wilhelminahaven
SCHIEDAM
Website
Facebook